વિવિધ વિભાગ
News of Wednesday, 21st September 2022

આજના શુભ દિવસે - 1273

સપના જોવાના, સપનાને સાકાર કરવા તનતોડ

 મહેનત કરવાની અડધેથી એને છોડી ન દો

વિનુભાઇ જગડા

 ઇન્‍દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(10:21 am IST)