વિવિધ વિભાગ
News of Saturday, 16th January 2021

આજના શુભ દિવસે - 785

સજ્જન પુરૂષની વાસ્‍તવિક પરિભાષા એ જ છે

કે તે કદી કોઇ વ્‍યકિતને  પીડા આપતો નથી.

વિનુભાઇ જગડા

 ઇન્‍દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(10:32 am IST)