વિવિધ વિભાગ
News of Friday, 8th January 2021

આજના શુભ દિવસે - 780

આપણી સૌથી મોટી લડાઇ,

આપણા મગજ સાથે છે

 

વિનુભાઇ જગડા

 ઇન્‍દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(10:25 am IST)