વિવિધ વિભાગ
News of Thursday, 6th May 2021

આજના શુભ દિવસે - 859

રાત્રે સૂતી વખતે  ૧પ-ર૦ મિનિટ વાંચવાની ટેવ પાડો, આ માટે ઘરમાં એવી જગ્યા-વાતાવરણ પસંદ કરો, જયાં તમે શાંતિથી વાંચી શકો

(10:25 am IST)