વિવિધ વિભાગ
News of Friday, 8th June 2018

આજના શુભ દિવસે - 127

પ્રેમના અદ્દભૂત રસાયણને સેવવાથી જ્ઞાન

અને કર્મ આપોઆપ શ્રેષ્ઠ બને છે.

-હરેશ ધોળકિયા

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(9:26 am IST)