વિવિધ વિભાગ
News of Tuesday, 24th May 2022

આજના શુભ દિવસે - 1174

તમારા ઉપર જે વિશ્વાસ મુકે છે,

એને ઠગવામાં ચાલાકી નથી.

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્‍દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(10:12 am IST)