વિવિધ વિભાગ
News of Saturday, 23rd January 2021

આજના શુભ દિવસે - 789

વિવેકનું પ્રથમ કાર્ય મિથ્યાત્વને ઓળખવાનું અને બીજું કાર્ય સત્યને જાણવાનું છે.

(11:32 am IST)