વિવિધ વિભાગ
News of Wednesday, 13th January 2021

આજના શુભ દિવસે - 783

કોઇપણ પુસ્‍તકના બે કે ત્રણ પાના વાંચો પછી એ

પુસ્‍તક બંધ  કરો તમે જે વાંચ્‍યું હોય તેના પર તમારૂ

ધ્‍યાન કેન્‍દ્રિત કરો-બીજા બધા વિચારો બંધ કરજો.

 

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્‍દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(10:05 am IST)