વિવિધ વિભાગ
News of Tuesday, 12th January 2021

આજના શુભ દિવસે - 782

દરેક વ્યકિત જો પોતાના વ્યકિતગત ખર્ચમાં થોડોક વિવેક રાખે તો દુનિયાની

અડધી ગરીબી અદ્રશ્ય થઇ જાય અને એટલી જ ગમગીની ખુશાલીમાં ફરવાય જાય.                  

-ધૂમેકેતુ

 

વિનુભાઇ જગડા 

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

 

(9:55 am IST)