વિવિધ વિભાગ
News of Thursday, 8th February 2018

આજના શુભ દિવસે - 1387

મારા સંપર્કમાં આવતી દરેક વ્યકિત

મારાથી ચડિયાતી છે અને તેની પાસેથી

મારે કંઇક શીખવાનું છે.

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(9:41 am IST)