વિવિધ વિભાગ
News of Monday, 5th February 2018

આજના શુભ દિવસે - 1384

વિચાર વિહોણા શબ્દો વાયરા

વિનાના સઢ જેવા છે.

-ખલિલ જિબ્રાન

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(9:49 am IST)