સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Monday, 8th August 2022

‘‘સપના ના વાવેતર'' થકી રઘુવંશી પરિવારના લગ્ન ઇચ્‍છુકો માટે ૧૪મીએ ઓનલાઇન પરિચય મેળો

સમગ્ર વિશ્વમાં રહેતા પરિવારો માટે સુવિધા ઉપલબ્‍ધ

જુનાગઢ, તા. ૬ :  ‘‘સપનાના વાવેતર'' ના માધ્‍યમથી રઘુવંશી સમાજના લગ્ન ઇચ્‍છુકો માટે ઓનલાઇન પરિચય મેળાનું તા. ૧૪ ઓગસ્‍ટના બપોરે ર વાગ્‍યે આયોજન કરાયું છે.
સપનાં ના વાવેતર થી મન ભાઈ -૯૧૯૩ર૫૯૪૮૫૭૫ એમનાં દસક થી વધુ સમય થી સમસ્‍ત વિશ્વમાં એરિયા પ્રમાણે ના રઘુવંશી લગ્ન ઇચ્‍છુક ગ્રુપો ની અવિરત સેવા ના રૂપે ચાલતા શનિવાર રવિવારના વોટ્‍સએપ ગ્રુપો અને માસિક ઓનલાઇન પરિચય મેળા આજીવન નિઃશુલ્‍ક સેવાના યજ્ઞ રૂપે સતત સેવા આપે છે અન્‍ય સેવા આપણી જ્ઞાતિ માટે આદશ ર્લગ્ન વિધિ સમૂહલગ્ન અને આવનાર મહિનામાં ઓફલાઈન પરિયય મેળો એમનાં કોડીનેટરો અને એડમીનો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષ થી ગૃ્રપ દ્વારા રઘુવંશી લગ્ન ઇચ્‍છુક માટે ઉજવે છે આ મહિને ઓનલાઇન પરિચય મેળો ગ્‍લોબલ રધુવંશી જોડી જોટો સમસ્‍ત વિશ્વના લગ્ન ઇચ્‍છુકો માટે ૧૪ ઓગષ્ટ ર૦રર ભારતીય સમય પ્રમાણે બપોરે બે વાગ્‍યા થી ઓનલાઇન માધ્‍યમથી છે. તો સમસ્‍ત રઘુવંશી ને પોતાની બાયોડેટા ૧૦ ઓગષ્ટ ર૦રર પહેલાં મોકલી રજીસ્‍ટ્રેશન કરાવી લેવા સંપર્ક કરો. ભારતીય સ્‍વતંત્રતા ના ૭૫ માં વર્ષે આ મેળો વિશ્વ રધુવંશી નારી શકિત ને સમર્પિત છે.આવનાર ઓફલાઈન પરિચય મેળા માટે પૃચ્‍છા કરો. મિસોન ર૦૩૦ ઇનલાઇન સપ્તપદી માધ્‍યમઃ ઇ લગ્નની ગોઠવણી કરવી. સપનાં ના વાવેતર ની ઓફલાઈન ઓફિસ કોપરગામ (શિરડી) નાસિક મહારાષ્‍ટ્ર સમ્‍પર્ક કરો કોર્ડનિટર યોગેશભાઈ જોબનપુત્રા+૯૧૯૪૨૩૭૯૩૫૮૮ અથવા વૈશ્‍વિક હેલ્‍પ લાઈન નંબર મનભાઇ +૯૧૯૩૨૫ ૯૪૮૫૭૫ ઉપર સંપર્ક કરવા જણાવાયું છે.
 પન્નાબેન બાટવીયા મુંબઈ +૯૧૮૮૫૦૫૬૩૪૪૫
જ્‍યોતિબેન રાયચુરા નાશીક +૯૧૯૨૨૫૧૧૭૩૨૨
શીતલબેન રાયયુરા નાશિક +૯૧૯૧૭૫ ૧૮૭૮૪૩,
આશાબેન ઠક્કર - પાંધી નાશિક +૯૧ ૯૪૨૩૬૯૮૩૫૫,
રેખાબેન બાટવીયા વસઇ +૯૧૯૩૨૦૮૪રરર૬,  
વીણાબેન ગઢીયા - નાશિક+૯૧૯૨૨૬૯૫૮૬૯૪,
અવનીબેન કુટમુટીયાં -પુણે  +૯૧૯૪૨૨૩૧૬૧૮૨  -
જ્‍યોતિબેન પટેલીયા -હિંગણધાટ +૯૧૯૮૩૪૬૨૫૫૮૭,
નીલાબેન વસાણી પુણે-મુંબઈ  +૯૧૯૮૯૨૯૭૮૨૩૭,
રાજશ્રીબેન ઠક્કર- પુણે  +૯૧૯૦૧૧૨૩૭૭૭૭,
સારીકાબેન સામાણી સાંગલી +૯૧૭૪૪૮૨૦૨૭૧૭,
ગીતાબેન ગઢીયા ઔરંગાબાદ +૯૧૯૩૭૧૦૬૮૭૦૭,
દિવ્‍યાબેન વિઠ્ઠલાણી - ખપોલી +૯૧૯૩૭૧૬૯૫૧૧૧,
સરોજબેન સોમૈયા- નવી મુંબઈ +૯૧૯૮૩૩૫૮૮૯૬૬,
ચંદ્રિકાબેન ઠક્કર- મુંબઈ +૯૧૯૭૬૯૭૪૪૭૦,
પલ્લવીબેન તન્ના પાલધર + ૯૧ ૯૦૮૨૯૨૨૭૧૧,
અનિંતાબેન ઉનડક્‍ટ -નાલાસોપારા+૯૧૯૮૬૦૦૩૧૬૯૯,
દિપાબેન જસાણી - હૈેદરાબાદ + ૯૧૯૨૯૩૦૦૭૦૬૬,
યોગેશભાઈ જોબનપુત્રા કોપરગાંવ શીર્ડી + ૯૧૯૪૨૩૭૯૩૫૮૮,
સુરેશભાઈ વસાણી અમરાવતી +૯૧૯૮૨૩૨૦૫૪૧૧,
ચંદ્રકાન્‍તભાઈ અડતિંયા વિદર્ભ અકોલાન +૯૧૯૪૦૫૬૭૮૯૭૧,
નિલેશભાઈ ગઢીયા નાગપુર + ૯૧૮૮૮૮૮૫૮૦૦૦,
અશ્વિનભાઈ દાવડા મિરજ-સાંગલી +૧૯૮૯૦૧ર૬૬૬૧
નિલેશભાઈ પટેલીયા નાલાસોપારા +૧૯૩૭૨૦૨૩૯૯૪,
જયેશભાઇ દનાણી - ડોમ્‍બિવલી +૯૧૯૩૨ર૦૧૪૨૫૦૦,
સુશીલભાઈ જોબનપુત્રા અકોલા +૯૧૯૪૨૨૮૯૩૦૫૦,
કિરીટભાઈ રેલીયા કલ્‍યાણ +૯૧૮૦૯૭૧૪૨ર૫૮૨,
મનભાઈ પાલઘર - +૯૧૯૩૨૫૯૪૮૫૭૫,
મોલિક્‍ભાઈ રાજા ઘાટકોપર  +૯૧૯૮૨૦૪૯૯૬૫૧,
આશાબેન કારિયા ઇન્‍દોર +૯૧૯૮૨૬૩૯૨૮૨ર૦,
નૈનાબેન ગણાત્રા ઇન્‍દોર +૧૯૪૭૯૪૦૨૧૦૦,
દીપકભાઈ કારિયા ઇન્‍દોર +૯૧૯૮૨૭૦૮૮૯૮૭,
કુમુદબેન ઠક્કર ઇન્‍દોર  +૯૧૭૯૯૯૩૮૩૮૪૦,
તુષારકુમાર હાલાણી સુરેન્‍દ્રનગર +૯૧૯૯૭૪૯૫૦૬૮૨,
રમેશચંદ્રભાઈ રાચ્‍છ ઘરમપુર  ૯૧૯૯૨૫૬૭૮૯૯૮,
બિન્‍દુબેન રાચ્‍છ અમદાવાદ  +૯૧૯૫૧૦૩૦૬૭૧૯,
ક્રિષ્‍નાબેન ચોલેરા જૂનાગઢ  +૯૧૯૪૨૭૯૭૫૧૫૭,
દક્ષાબેન પારકરા સુરેન્‍દ્રનગર  + ૯૧૯૪૦૯૦૪૩૯૦૯,
ચેતનાબેન માણેક જામનગર + ૯૧૯૭૨ર૫૦૮૭૭૯૯,
દક્ષાબેન હરિયાણી ભાવનગર + ૯૧ ૯૬૬ર૨ર૩૯૮૯૮,
બિદુબેન ચન્‍દ્રાણી રાજકોટ  +૯૧૯૪૨૭૫૯૫૨ર૬૦,
માધવીબેન ઠક્કર વલસાડ  +૯૧૯૦૯૯૯૨૩૭૭૭,
દક્ષાબેન હરિયાણી ભાવનગર + ૯૧ ૯૬૬ર૨૩૯૮૯૮,
કાજલબેન ઠકકર માધપુર ભુજ  + ૯૧૯૯૯૮૪૯૭૬૯૫,
જાગળતિબેન ખીમાણી રાજકોટ + ૯૧૭૮૭૮૦૩૬૧૪૧,
પ્રકાશભાઈ કોટેચા રાજકોટ - થાન + ૯૧૯૪૨૭૬૬૭૭૧૫,
પ્રવીણભાઈ મશરૂ સુરત  +૯૧૯૮ર૫૫૯૩૭૭૫,
ભરતકુમાર ઠક્કર નડિયાદ  +૯૧૯૪૨૭૮૮૧૧૫૦,
જયંતીભાઈ સચદેવ પોરબદર  +૯૧૮૨૩૮૫૫૬૩૯૫,
અમિતકુમાર મપારા કચ્‍છ +૯૧૮૪ર૪૦૭૬૩૫૦,
હરેશભાઈ કોટક ચોટીલા  +૯૧૯૪૨૬ર૦૬ર૦૦,
રમેશભાઈ જસાણી અંક્‍લેશ્વર+  ૯૧૯૮૨૫૧૭૬૭૭૮,
સુરેશભાઈ વણઝારા  અમદાવાદ +૯૧૯૪૦૯૦૫૪૭૭૭,
નીખિલભાઈ ગણાત્રા અમરેલી  +૯૧૯૪૦૮૦ર૫૧૮૪,
હેમંતભાઈ પોપટ ગાંધીનગર  +૯૧૯૪૨૮૩૫૪રર૦,
ભરતભાઇ ઠક્કર જામનગર  +૯૧૯૮૨૪૨૯૩૦૨૭,
રાજુભાઈ ઠક્કર ધંધુકા  +૯૧૯૨૬૫૪૬૫૯૬૨,
નીતિનભાઈ છગ તલાલાગીર +૯૧૯૯૨૪૩૫૫૧૨૦,
મનુભાઈ ધોકાઈ દ્વારકા દેવભૂમિ +૯૧૯૪૨૭૪ર૨૪૫૪,
ચિરાગભાઈ તન્ના મીઠાપુર + ૯૧૯૨૭૭૫૫૬૫૧૮,
પ્રકુલ્લભાઈ ચંદારાણા રાજકોટ +૯૧૯૪૨૬૯૦૬૭૩ર૨,
જયંતીભાઈ કોદરા ગાંધીધામ +૯૧૯૮૨૫૬રરર૨૦૪,
અશોકભાઈ હિંડોચા રાજકોટ +૯૧૬૩૫૪૪૪૫૭૯૯,
વિનોદભાઈ દતાણી અમદાવાદ +૯૧૭૦૪૩૧૫૩૦૧૧,
દિપશભાઈ પાબારી જામનગર +૯૧૮૧૪૧૩૩૪૬૦૩,
પ્રફુલ્લભાઈ દત્તાણી જામખંભાળીયા +૯૧ ૯૭૨ર૪૩૧૦૪૨૬,
પ્રકાશભાઈ દક્ષિણી સુરેન્‍દ્રનગર  +૯૧૯૮૨૫૫૧૭૦૮૦,
જયેન્‍દ્રભાઈ ખખ્‍ખર નાયરોબી કેન્‍યા +૨૫૪૭૮૦૩૭૯૯૯૯,
હિતેશકુમાર પોપટ - તાન્‍ઝાનિયા +૨૫૫૬૮૭૫૯૭૦૦૮,
સંજયકુમાર અઢિયા- યુગાન્‍ડા- રાજકોટ +૨૫૬ ૭૫૨૭૭૩૭૭૪,
અશ્વિનભાઈ કારિયા પોરબંદર-દુબઇ+૯૭૧૫૬૧૩૯૮૫૩૨,
પંક્‍જભાઈ સોમૈયા અથની કર્ણાટક +૯૧૯૪૪૮૧૪૮૧૫૧,
શીતલબેન રાયયુરા હૈદરાબાદ +૯૧૯૯૫૯૬૬૯૦૪૯,
ભાવનાબેન તન્ના હૈદરાબાદ+ ૯૧૯૯૬૬૧૮૧૮૬૪,
દિવ્‍યાબેન નગર્દીયા રાજનંદન ગાંવ +૧૯૩૦૧૭૭૬૭૬૧,
હેમંતભાઈ ઠકકર ચેન્નાઇ +૯૧૯૪૪૪૦૪૬૪૨ર૬,
નીતિંનભાઈ ઠક્કર કોલક્‍તા+૯૧૭૦૦૩૨૬૩૮૨૨,
રમેશભાઈ સાકરીયા - કોલકત્તા  +૧૯૮૩૦૦૩૬૭૧૯,
હિતેશભાઇ રાયચુરા રાયપુર છત્તીસગઢ ૯૧૯૯૨૬૦૫૦૦૨૭,
પ્રવીણભાઈ કાથરાણી રાજનંદનગાંવ +૯૧૯૮ર૬૭૬૦૩૨૩,
હસમુખભાઈ પારપાણી રાયપુર છત્તીશગઢ +૯૧૯૦૩૯૩૪૮૨૮૯,
કમલેશ તન્ના હેદરાબાદ +૯૧૯૮૬૬૬૧૫૫,
હીનાબેન મોદી કોલકાત્તા +૯૧૯૩૩૧૦૦૯૦૮૭,
મનીષ પારપાણી છતીશગઢ + ૧૯૯૯૩ર૩ર૭૩ર ઉપર સંપર્ક કરવા જણાવાયું છે.

 

(12:15 pm IST)