મુખ્ય સમાચાર
News of Tuesday, 17th May 2022

ભારતે ઘઉંની નિકાસ પર થોડી છૂટછાટ જાહેર કરી

નવી દિલ્‍હી, તા.૧૭: ૧૩મી મેના રોજ અથવા તે પહેલાં તેમની સિસ્‍ટમમાં આકારણી અને નોંધણી માટે કસ્‍ટમ્‍સને સોંપવામાં આવેલા ઘઉંના માલને ભારત સરકાર દ્વારા છેલ્લા અપડેટ મુજબ નિકાસ માટે મંજૂરી આપવામાં આવશે.

સરકારે ઘઉંના નિકાસ પ્રતિબંધને હળવો કર્યો છે અને ૧૩ મેના રોજ અથવા તે પહેલાંના કસ્‍ટમ્‍સ સાથેના માલસામાનને પસાર થવાની મંજૂરી આપી છે.

૧૩મી મેના રોજ અથવા તે પહેલાં તેમની સિસ્‍ટમમાં આકારણી અને નોંધણી માટે કસ્‍ટમ્‍સને સોંપવામાં આવેલા ઘઉંના માલને ભારત સરકાર દ્વારા નવીનતમ અપડેટ મુજબ નિકાસ માટે મંજૂરી આપવામાં આવશે.

કેન્‍દ્ર સરકારે ૧૩ મેના રોજ ઘઉંની વધતી કિંમતોને અંકુશમાં રાખવા માટે ઘઉંની નિકાસ મર્યાદિત કરવાની જાહેરાત કરી હતી, ખાદ્ય સુરક્ષાના જોખમોને ટાંકીને ક્રેડિટના અટલ પત્રો અને પડોશી/ખાદ્ય-ખાધ રાષ્‍ટ્રો તરફથી વિનંતીઓ સિવાય.

રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને કારણે પુરવઠાની અછતને કારણે ઘઉંના ભાવ આંતરરાષ્‍ટ્રીય સ્‍તરે વધી રહ્યા છે.

(4:00 pm IST)