મુખ્ય સમાચાર
News of Thursday, 8th March 2018

વૈશ્વિક વ્યાપાર યુદ્ધ ફાટી નીકળવાની વકી : આખરે રાષ્ટ્રપતી ટ્રમ્પે વિવાદી સ્ટીલ અને એલ્યુમીનીયમ ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી ને આપી બહાલી : આધારભૂત સુત્રો મુજબ આવતા ૧૫ દિવસમાં સ્ટીલ પર ૨૫% અને એલ્યુમીનીયમ પર ૧૦% ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી લાદશે અમેરિકા : ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટીને લગતા ઓર્ડર પર રાષ્ટ્રપતી ટ્રમ્પે હસ્તક્ષર કર્યા : આ ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટીમાંથી હાલ કેનેડા, મેક્ષીકો સહિત અમુક દેશોને બાકાત રખાયા હોવાનું જાણવા મળે છે : રાષ્ટ્રપતી ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું હતું કે " જે દેશોને આ ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી સામે વાંધો હોય, તેની સાથે ચર્ચા કરવાના અમેરિકાના દ્વાર ખુલા છે"

(2:42 am IST)