વિવિધ વિભાગ
News of Wednesday, 16th September 2020

આજના શુભ દિવસે - 691

માનવીની ખોજ શાંતિ માટે હોવી જોઇએ નહીં. શાંતિ  એ એક નિષ્ક્રિય અવસ્થા છે. અશાંત અવસ્થાના  અભાવને શાંતિમાં ખપાવીએ છીએ !

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(10:29 am IST)