વિવિધ વિભાગ
News of Wednesday, 9th September 2020

આજના શુભ દિવસે - 686

ભવિષ્યનું આયોજન કરતી વખતે ભૂતકાળની

ધરતી પર પગ રાખવા અનિવાર્ય છે.

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

 

(10:06 am IST)