વિવિધ વિભાગ
News of Friday, 4th September 2020

આજના શુભ દિવસે - 683

જે માનવી સાવ નકામા થઇ ગયેલા કેટલાય જુનવાણી

વિચારોનું પોટલું માથે મૂકીને એ વર્ષોથી ચાલી

રહ્યો છે- એની પાસે વર્તમાન નથી.

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(10:11 am IST)