vividh-vibhag

Netrotheraphy by Dr. Maru

 

તા. ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ આસો વદ - ૧૨ સોમવાર

 

તા. ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૨ શ્રાવણ વદ - ૧૪ બુધવાર

 

તા. ૧૩ જૂલાઇ ૨૦૧૬ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૨ અષાઢ સુદ - ૯ બુધવાર

 

તા. ૨૨ જૂન ૨૦૧૬ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૨ જેઠ વદ - ૨ બુધવાર

 

તા. ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૧ આસો વદ -૯ બુધવાર

 

તા. ૨૧ ઓક્‍ટોબર ૨૦૧૫ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૧ આસો સુદ - ૮ બુધવાર

 

તા. ૭ ઓક્‍ટોબર ૨૦૧૫ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૧ ભાદરવા વદ - ૧૦ બુધવાર

 

તા. ૫ ઓક્‍ટોબર ૨૦૧૫ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૧ ભાદરવા વદ - ૮ સોમવાર

 

તા. ૩૦ સપ્‍ટેમ્બર ૨૦૧૫ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૧ ભાદરવા વદ - ૩ બુધવાર

 

તા. ૨૩ સપ્‍ટેમ્બર ૨૦૧૫ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૧ ભાદરવા સુદ - ૧૦ બુધવાર

 

તા. ૧૬ સપ્‍ટેમ્બર ૨૦૧૫ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૧ ભાદરવા સુદ - ૩ બુધવાર

 

તા. ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૧ શ્રાવણ સુદ - ૫ બુધવાર

 

તા. ૮ જુલાઇ ૨૦૧૫ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૧ અષાઢ વદ - ૭ બુધવાર

 

તા. ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૧ ચૌત્ર વદ -૪ બુધવાર

 

તા. ૮ ઓક્‍ટોબર ૨૦૧૪ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૦ આસો સુદ - ૧૫ બુધવાર

 
 
 

Follow Akilanews.com

Facebook
Twitter
YouTube
RSS