vividh-vibhag

Pinakin Nanakbhai Meghani

 

તા. ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૪ કારતક વદ - ૪ મંગળવાર

 

તા. ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ આસો વદ - ૧ શુક્રવાર

 

તા. ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ આસો સુદ - ૧૨ સોમવાર

 

તા. ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ આસો સુદ - ૭ બુધવાર

 

તા. ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ આસો સુદ - ૬ મંગળવાર

 

તા. ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ ભાદરવા વદ - ૯ ગુરૂવાર

 

તા. ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ ભાદરવા સુદ - ૯ બુધવાર

 

તા. ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ ભાદરવા સુદ - ૮ મંગળવાર

 

તા. ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ ભાદરવા સુદ - ૭ સોમવાર

 

તા. ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ ભાદરવા સુદ - ૪ શુક્રવાર

 

તા. ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ શ્રાવણ વદ - અમાસ સોમવાર

 

તા. ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ શ્રાવણ વદ - ૧૨/૧૩ શનિવાર

 

તા. ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૩ શ્રાવણ વદ - ૫ શનિવાર

 

તા. ૨૬ જૂલાઇ ૨૦૧૭ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૩ શ્રાવણ સુદ- ૩ બુધવાર

 

તા. ૨૦ જૂલાઇ ૨૦૧૭ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૩ અષાઢ વદ - ૧૨ ગુરૂવાર

 
 
 

Follow Akilanews.com

Facebook
Twitter
YouTube
RSS